Med fjorårets koronarestriksjoner i bakhode, lå  det  an til et ekstra gledelig Bymanøver-arrangement,   der   speidergrupper atter kunne konkurerre i Bergen sentrum. Til tross for dystre værutsikter i forkant, ble det sol  og mildvær på lørdag 30.oktober. Glade og forventningsfullespeidere fant veien frem til Johanneskirken, og flere   fikk lettere oppvarming av trappene som ledet frem. Der ble det registrering, og alle gruppene fikk utlevert startnummer, kart, og poengkort, samt generelle instrukser. Etter en fin og verdig gudstjeneste, var det i gang.

For småspeiderne var oppgavene plassert på fire poster rundt om i Bergen sentrum. Årets oppgaver var:

  • førstehjelp
  • lage fallskjerm for egg og sørge for at egget ikke knuste
  • fylle opp en flaske med vann med ulike hjelpemidler
  • kaste livline.

Deltakerne ble bedt om å besvare ulike spørsmål relatert til postene. I tillegg kunne man samle poeng ved å finne 10 navngitte objekter, som man kunne observere underveis. Etter funn av et objekt, f.eks.en restaurant, måtte dette dokumenteres med et bilde av gruppen med synlig startnummer. Arrangementet ble avsluttet ved Speiderbutikken i Marken. Her ble startnummer og poengkort levert inn, og deltakerne ble tildelt Bymanøvermerke. Stor stas!

Vandrerne hadde fem poster. Postene gikk ut på:

  • å lage båre av stokker og tau
  • kaste livline
  • samarbeidsoppgave med å lede andre som har bind for øyet
  • lage et kodesystem som så skal signaleres ved hjelp av lys.
  • naturkjennskap om fugler, innsekter og kjene logoer.

I tillegg skulle de ta bilde av ti objekter rundt om i Bergen. Lunsjen ble intatt oppe ved skansedammen.

Det var topp stemning gjennom hele dagen. For småspeiderene resulterte årets bymanøver i 15.plass for Gul patrulje og 1.plass for Rød patrulje. Vandrerne fikk delt 5. plasse. Kjempebra! Mest av alt er jeg imponert over det godesamarbeidet mellom speiderne, og det positive miljøet. En stor takk til speiderne, arrangøren, postvaktene, patruljefølgerne, og generelt alle som bidro til at begivenheten ble såpass vellykket. Ser frem til gjentakelse neste år!

Skrevet av Maren Rønning Pfister og Johannes Vea