Småspeideren består av Oppdagere (2. - 3. klasse) og Stifinner3 (4. - 5. klasse).

Vandrerne (6. - 10. klasse)

Rovere (10. klasse til 25. år)

  • Vi har en Roverpatrulje med sporadiske møter og aktiviteter.
  • Vi tar Rovermerker, hjelper til i speidergruppen og deltar på kretsen og forbudet sine arrangementer.