• Vi har en Roverpatrulje med sporadiske møter og aktiviteter.
  • Vi tar Rovermerker, hjelper til i speidergruppen og deltar på kretsen og forbudet sine arrangementer.