Vi har fire enheter inndelt på alder

Kort om oss

Rolland KFUK-KFUM-speidere er en del av Åsane menighets barne- og ungdomsarbeid. Aktivitetene er vanligvis på tirsdager i eller utenfor ungdomsavdelingen i Åsane kirke. Noen helger drar vi på turer eller overnattingsturer 

Ønsker du å begynne eller har spørsmå, send oss en e-post på rollandspeiderne91@hotmail.com. Vi har fortløpende opptak.

Innmelding

I tillegg til at vi benytter appen Spond til aktivitetpåmelding, må du også melde deg inn i speidergruppen. Dette gjøres i dette skjemaet her.

Jeg ønsker å melde meg inn i Rolland KFUK-KFUM speidere (Spør en leder om passordet)

Økonomi

Medlemskontingenten er er på ca kr 850 pr år, som fordeles mellom forbund, krets og gruppe. Melder du deg inn etter 1. august er kontingenten halvert. I tillegg kommer kostnader til turavgift og utstyr. Utstyr kan lånes på Bua.io. Økonomi skal ikke være til hinder for å være med på speideraktivteter. Gi beskjed, så finner vi en løsning.