Rolland KFUK-KFUM-speidere er en del av Åsane menighets barne- og ungdomsarbeid. Vi har speidere fra 2. klasse til 10. klasse. I tillegg har vi start opp igjen en Roverenhet for du som er 16. til 25. år. Møtene er vanligvis på tirsdager i eller utenfor ungdomsavdelingen i Åsane kirke. Andre møtetidspunkt eller møtesteder kan forekomme og er gjerne opplyst i semesterplanen under "Om oss". I tillegg har vi ulike aktiviteter i noen helger. Ønsker du å begynne har vi fortløpende opptak, gi beskjed på e-post om du ønsker å begynne.

  • 2. til 5. klasse: Johannes - johannesvea@yahoo.no
  • 6. til 10. klasse: Hanne - hanneemilie1@hotmail.com 
  • 16 - 25 år: Hanne - hanneemilie1@hotmail.com

Jeg ønsker å melde meg inn i Rolland KFUK-KFUM speidere (fortløpende inntak, men gi gjerne beskjed på forhånd)

Medlemskontingenten er er på ca kr 1 100 pr år, som fordeles til forbund, krets og gruppe. Melder du deg inn etter 1. august blir kontingenten halvert. I tillegg kommer kostnader til turavgift og utstyr. Utstyr kan lånes på Bua.io. Vi har ordninger for redusert turavgiften for de som måtte trenge det.