Rolland KFUK-KFUM-speidere er en del av Åsane menighets barne- og ungdomsarbeid. Vi møtes hver tirsdag i Åsane kirke, ungdomsavdelingen. I tillegg er det ulike aktiviteter knyttet til helgene.