Speiding er utfordringer, fellesskap og opplevelser! Aktivitetene er allsidige og vi gjør blant annet dette:

 • lager bål og mye god mat
 • pionerer og spikker, lærer å bruke kniv, sag og øks
 • går på ski og skøyter
 • drar på overnattingsturer både innen- og utendørs
 • drar på dagsturer
 • lærer å bruke kart og kompass
 • lærer om brannsikkerhet
 • lærer førstehjelp
 • driver fjellklatring (flere av våre unge speidere har Bratt-kort)
 • drar på leir hvert andre år
 • deltar på JOTI (Jamboree on the Internet)

 Speiderne er delt i tre grupper:

 • Oppdagere, 2.-3. klasse
 • Stifinnere, 4.-5. klasse
 • Vandrere, 6. klasse og eldre
 • Rovere, 10. klasse og eldre

Rolland KFUK-KFUM speidere følger speiderprogrammet, se lenke nederst på siden.


Samarbeid og fellesskap med andre speidere

Vi har også fellesarrangement med Norges speiderforbund, i Åsane den årlige lysmessen i advent, på kretsplan Vestlandsmesterskap i speiding og årlig bymanøver.

I tillegg oppfordrer vi alle unge speidere å delta i kurs og samlinger på krets- og forbundsplan.

Les mer om Speiderprogram.no