Det begynte å stramme seg til med koronarestriksjoner, så vi måtte begrense antall gjester til kun tre per familie. Lysfesten i  Åsane gamle kirke ble i år kun gjennomført sammen med Rollandspeiderne. Vi satt på annen hver seterad. Stifinnerene hadde på forhånd laget en lang papirrull med juletegninger. Denne ble hengt opp på den ene steinveggen i kirken.

Speiderne kom inn i prosesjon med levende og digitale lys; disse ble holdt tent gjennom hele lysfesten. Bilbeltekstene og tenning av den syvarmede lysestaken ved alteret ble også gjort av speiderne. Vi sang julesanger og hadde en fin lysfest.

Etter Lysfseten dro vi alle til Torgstuen i Åsane nye kirke der vi holdt speideropptagelse, åresalg og koste oss med boller, saft og kaker. Fem Oppdagere og åtte Stifinnere ble tatt opp som speidere.